DE NPAV PRESENTEERT

Collegereeks Psychoanalyse 2021 - 2022

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert wederom 3 keer een blok van 4 avonden college voor studenten en basispsychologen op het Olympiaplein. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met dit initiatief stelt de vereniging belangstellenden in de gelegenheid (verder) kennis te nemen van het psychoanalytische gedachtegoed. De docenten zijn ervaren psychoanalytici die rechtstreeks vanuit hun dagelijkse ervaring kunnen spreken over theorie en praktijk.

De colleges worden aangeboden in blokken zodat er continuïteit is in het programma, onderwerpen uitgediept kunnen worden en er gelegenheid is voor casuïstiek en eigen inbreng van studenten en basispsychologen*. De blokken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Aan het eind van ieder blok krijgen studenten en basispsychologen* een certificaat van deelname en mogelijk kunnen er colloquium-punten aan worden toegekend.

Blok 7

‘Huidhonger’

Over het belang van je vastgehouden, gevoed en gekend voelen.

– Ester van Dijk

Lezingen: 29 september, 13 oktober, 27 oktober en 10 november 2021

De term huidhonger is sinds de pandemie niet meer weg te denken uit onze taal. Er ontstond een noodzaak om woorden te geven aan het onbevredigde verlangen naar fysiek contact. Het woord honger impliceert echter meer dan een verlangen.

Zoals voedsel, is fysieke intimiteit onontbeerlijk, evenals een taal, waarin we ons begrepen voelen en begrijpelijk kunnen maken. Voor sommige mensen voelt dat anders. Wat is er gebeurd met mensen die nooit vertrouwd zijn geraakt met wat er zich in hun binnenwereld afspeelt en/of geen woorden hebben kunnen verbinden aan hun gevoelsleven, maar die ons wel op een andere manier laten zien dat zij lijden?

In deze reeks staat de ontwikkeling vanuit een objectrelationeelperspectief centraal. Aan de hand van literatuurbespreking, casusmateriaal en videofragmenten zullen we proberen betekenis te vinden achter een gestagneerde ontwikkeling.

 

‘Wat je droomt ben je zelf’

– Tinka Prast

Lezingen: 16 februari, 2 maart, 16 maart en 30 maart 2022
In dit blok gaan we aan de slag met de plaats en betekenis van de droom in de psychoanalyse.

Blok 8

In dit blok gaan we aan de slag met de plaats en betekenis van de droom in de psychoanalyse. Naast een inleiding zal er elke avond gelegenheid zijn om ook actief met eigen dromen te werken.

Blok 9

De taal van het onbewuste

Hoe manifesteert het onbewuste zich en hoe zien we het terug in de behandelkamer.

– Edwin Bouman

Lezingen: 11 mei, 25 mei, 8 juni en 29 juni 2022

! Let op: de laatste avond is verplaatst en is ipv op 22 juni op 29 juni !

Het onbewuste is als een verborgen continent met geheel eigen mores dat tegelijk beangstigt en fascineert, omdat het ons vreemd vertrouwd voorkomt, als de plek waarheen verbannen is wat in onze bewuste wereld niet te verdragen viel.
Mensen hebben zich vermoedelijk op een of andere manier altijd al beziggehouden met de onbewuste wereld, maar sinds Freuds systematische theorievorming heeft het een heel bepaalde plek in ons denken gekregen. Sterker: de openingszin was letterlijk niet denkbaar zonder Freuds inzichten in de psyche en de manier waarop we ongewenste gevoelens, voorstellingen en gedachten verdringen.

Hoezeer we echter proberen het verdrongene onbewust te houden, dat lukt vaak maar ten dele en dan manifesteert het onbewuste zich in een taal die allerlei vormen aan kan nemen, zoals via de droom, maar bijvoorbeeld ook in alledaagse vergissingen of versprekingen, en in de humor. Daarnaast zijn de klachten en symptomen waarmee mensen zich in therapie melden in analytische zin ook te begrijpen als een manifeste expressie van onderliggende, nog onbewuste conflicten.

In deze collegereeks onderzoeken we, o.a. aan de hand van literatuur en filmfragmenten en eigen voorbeelden, verschillende manieren waarop het onbewuste zich kan manifesteren en praten we over het zicht krijgen op de achterliggende betekenissen. In het dagelijkse, maar heel nadrukkelijk ook in de behandelkamer, waar de analyticus sensitief probeert te zijn voor het verstaan van de onbewuste taal die zich op zoveel manieren kan aandienen, en die zo indicatief kan zijn voor hetgeen zich ten diepste afspeelt, waar de patiënt aan lijdt en wat daarin verandering kan brengen.

Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam

Tijdstip: woensdagavonden (data hierboven) van 19.30 – 21.30

Informatie: www.npav.nlwww.collegepsychoanalyse.nl en info@collegepsychoanalyse.nl

Kosten: € 50,- per blok

Aanmelden: per blok of voor het geheel via deze website

Aanmelden

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Studenten en basispsychologen

Ingeschreven aan universiteit of hogeschool, pas afgestudeerd, of bezig met een klinische vervolgopleiding