DE NPAV PRESENTEERT

Collegereeks Psychoanalyse 2024 - 2025

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert wederom 3 keer een blok van 4 avonden college voor studenten en basispsychologen op het Olympiaplein. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met dit initiatief stelt de vereniging belangstellenden in de gelegenheid (verder) kennis te nemen van het psychoanalytische gedachtegoed. De docenten zijn ervaren psychoanalytici die rechtstreeks vanuit hun dagelijkse ervaring kunnen spreken over theorie en praktijk.

De colleges worden aangeboden in blokken zodat er continuïteit is in het programma, onderwerpen uitgediept kunnen worden en er gelegenheid is voor casuïstiek en eigen inbreng van studenten en basispsychologen*. De blokken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Aan het eind van ieder blok krijgen studenten en basispsychologen* een certificaat van deelname en mogelijk kunnen er colloquium-punten aan worden toegekend.

Voor SPS-NIP-studenten is er momenteel een aanbieding, zie inschrijving.

Blok 16

‘De setting van de psychoanalyse en de psychoanalyse van de setting’

Over het ontstaan en de ontwikkelingen van de psychoanalytische setting.

– Willem Heuves

Lezingen: 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november 2024

De setting van psychoanalytische behandelvormen heeft een lange geschiedenis van ruim 125 jaar. In de colleges worden het ontstaan en de ontwikkelingen van de setting besproken. De setting betreft niet alleen het fysieke en praktische arrangement, maar verwijst ook naar de condities van psychische verandering.

‘Wie ben ik, als ik dit doe, denk of fantaseer?’

De vraag naar het functioneren van het geweten.

– Frans Schalkwijk

Lezingen: 12 februari, 26 februari, 12 maart en 26 maart 2025

Blok 17 ONLINE

De colleges worden niet opgenomen

Voortdurend zijn we met onszelf in gesprek over onze identiteit: zijn we nog wie we meestal zijn of idealiter willen zijn? En als we iets doen, denken of fantaseren, wat betekent dat dan voor mij in relatie tot anderen? Als het goed is, is er voortdurend een proces gaande waarin we evalueren hoe met onze zelfwaardering ervoor staat. Ontwikkeld vanaf onze vroegste kinderjaren, is het geweten op volwassen leeftijd hopelijk mild en soepel. Dan kun je ook eventjes ‘een beetje fout’ of ‘soms wel heel erg goed’ zijn. In de psychoanalytische praktijk
ontmoeten we echter vaak mensen die worstelen met een rigide, streng en straffend geweten. Zij kunnen nooit iets goed doen en worden geplaagd door een rauwe, lage zelfwaardering. Weer anderen hebben een tekortschietend geweten en zij evalueren zichzelf vanuit een overdreven positief en egocentrisch perspectief. In vier bijeenkomsten gaan we in op de relatie tussen geweten en zelfwaardering, existentiële schaamte en schuld, schuld en schaamte na traumatiserende ervaringen en narcisme. Eigen inbreng van de deelnemers
wordt zeer gewaardeerd (en verwacht)!

Blok 18

‘From knowing about reality to becoming real’

Leven en werk van Wilfred Bion (1897-1979).

– Simone Logtenberg

Lezingen: 7 mei, 21 mei, 4 juni en 18 juni 2025

Afbeelding: Gerda Kruimer, 3D Soft Grid, orange (protection grid)

1. Wilfred Bion, introductie van zijn leven en werk.
2. Zonder Denken geen groei
3. Ervaring van de analytische ontmoeting
4. No memory, no desire

Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam

Tijdstip: woensdagavonden (data hierboven) van 19.30 – 21.30

Informatie: www.npav.nlwww.collegepsychoanalyse.nl en info@collegepsychoanalyse.nl 

Kosten: € 80,- per blok
SPS-Nip studenten: €20,- per blok

Aanmelden: per blok of voor het geheel via deze website

Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam

Tijdstip: woensdagavonden (data hierboven) van 19.30 – 21.30

Informatie: www.npav.nl,
 www.collegepsychoanalyse.nl en 
info@collegepsychoanalyse.nl

Kosten: € 80,- per blok
SPS-Nip studenten: €20,- per blok

Aanmelden: per blok of voor het geheel via deze website

Aanmelden

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Studenten en basispsychologen

Ingeschreven aan universiteit of hogeschool, pas afgestudeerd, of bezig met een klinische vervolgopleiding