DE NPAV PRESENTEERT

Collegereeks Psychoanalyse 2022 - 2023

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert wederom 3 keer een blok van 4 avonden college voor studenten en basispsychologen op het Olympiaplein. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met dit initiatief stelt de vereniging belangstellenden in de gelegenheid (verder) kennis te nemen van het psychoanalytische gedachtegoed. De docenten zijn ervaren psychoanalytici die rechtstreeks vanuit hun dagelijkse ervaring kunnen spreken over theorie en praktijk.

De colleges worden aangeboden in blokken zodat er continuïteit is in het programma, onderwerpen uitgediept kunnen worden en er gelegenheid is voor casuïstiek en eigen inbreng van studenten en basispsychologen*. De blokken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Aan het eind van ieder blok krijgen studenten en basispsychologen* een certificaat van deelname en mogelijk kunnen er colloquium-punten aan worden toegekend.

Voor SPS-NIP-studenten is er momenteel een aanbieding, zie inschrijving.

Blok 10

‘Je innerlijke poppenkast’

Over de wijze waarop we in onszelf omgaan met anderen

– Suzy Schipper

Lezingen: 12 oktober, 26 oktober, 9 november en 23 november 2022

Het begrip ‘objectrelaties’ is ontstaan uit Freuds bespreking van het seksuele instinct, het libido, waarbij hij er vanuit gaat dat deze op zoek is naar een object om door te worden bevredigd. De objectrelatie-theorie, een latere stroming in het psychoanalytisch denken, plaatst de behoefte van het individu om relaties aan te gaan in het centrum van de menselijke ontwikkeling. In deze collegereeks onderzoeken we hoe we de relaties die mensen met elkaar aangaan kunnen begrijpen vanuit een psychoanalytisch perspectief: Hoe komen deze relaties tot stand, hoe krijgen ze vorm in de binnenwereld van het individu en hoe ontstaat de wisselwerking met de buitenwereld? Naast de theorie gaan we ook bespreken hoe deze concepten in de spreekkamer tot leven kunnen komen en kunnen helpen bij het begrijpen en duiden van de overdracht en tegenoverdracht.

‘Onbewuste fantasie’

Hoe de binnenwereld van patiënten in de spreekkamer tot leven komt.

– Thijs Timmer

Lezingen: 8 februari, 22 februari, 8 maart en 22 maart 2023

Blok 11

In deze collegereeks staat het psychoanalytische concept “onbewuste fantasie” centraal. Dit begrip staat aan de basis van het denken van Melanie Klein, een psychoanalytica die een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de psychoanalyse na Freud.

Onbewuste fantasie is de woordeloze betekenis die wij geven aan wat er zich gevoelsmatig en instinctmatig in ons afspeelt. Het onstaat al wanneer het kind nog geen taal tot zijn beschikking heeft en bepaalt vanaf dat moment hoe wij de wereld om ons heen ervaren en hoe wij vorm geven aan onze relaties. Onbewuste fantasieën gaan ook schuil onder veel van de klachten waarmee patiënten bij ons komen. De therapeutische relatie is bij uitstek de plek waar deze kunnen worden opgespoord en bewust kunnen worden gemaakt.

Aan de hand van dit concept zal inzichtelijk worden gemaakt hoe psychoanalytische sleutelbegrippen als projectieve identificatie, het oedipuscomplex en de doodsdrift in de spreekkamer tot leven kunnen komen en hoe het bijvoorbeeld begrepen kan worden als patiënten niet vooruitgaan in hun therapie. Hierbij zullen we gebruik maken van invloedrijke artikelen van “kleiniaanse” denkers als Betty Joseph, Wilfred Bion en John Steiner.

Blok 12

‘Seksualiteit en het menselijk tekort’

Vanuit de inbedding in de soma wordt in deze collegereeks de psychoseksuele ontwikkeling besproken.

– Marly Horsch

Let op, omdat de eerste avond (26 april) is komen te vervallen is de vierde keer nu op 28 juni’

Lezingen: 26 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni en 28 juni 2023

Psychoanalytici zijn primair geïnteresseerd in het lichaam als mentale representatie. Maar in 1923 schreef Freud ‘Het ik is allereerst een lichaams-ik’. Vanuit de inbedding van de psyche in de soma wordt in deze colleges de relatie met de psychoseksuele ontwikkeling besproken. Begrippen als polymorf pervers, biseksueel, homo- hetero- en transseksueel worden vanuit psychoanalytisch kader belicht. Deze vormen worden vervolgens gerelateerd aan ervaringen van afwezigheid en verschil in verhouding tot het menselijk tekort.

Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam

Tijdstip: woensdagavonden (data hierboven) van 19.30 – 21.30

Informatie: www.npav.nlwww.collegepsychoanalyse.nl en info@collegepsychoanalyse.nl

Kosten: € 80,- per blok

Aanmelden: per blok of voor het geheel via deze website

Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam

Tijdstip: woensdagavonden (data hierboven) van 19.30 – 21.30

Informatie: www.npav.nl,
 www.collegepsychoanalyse.nl en 
info@collegepsychoanalyse.nl

Kosten: € 80,- per blok

Aanmelden: per blok of voor het geheel via deze website

Aanmelden

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Studenten en basispsychologen

Ingeschreven aan universiteit of hogeschool, pas afgestudeerd, of bezig met een klinische vervolgopleiding