DE NPAV PRESENTEERT

Collegereeks Psychoanalyse 2023 - 2024

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert wederom 3 keer een blok van 4 avonden college voor studenten en basispsychologen op het Olympiaplein. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met dit initiatief stelt de vereniging belangstellenden in de gelegenheid (verder) kennis te nemen van het psychoanalytische gedachtegoed. De docenten zijn ervaren psychoanalytici die rechtstreeks vanuit hun dagelijkse ervaring kunnen spreken over theorie en praktijk.

De colleges worden aangeboden in blokken zodat er continuïteit is in het programma, onderwerpen uitgediept kunnen worden en er gelegenheid is voor casuïstiek en eigen inbreng van studenten en basispsychologen*. De blokken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Aan het eind van ieder blok krijgen studenten en basispsychologen* een certificaat van deelname en mogelijk kunnen er colloquium-punten aan worden toegekend.

Voor SPS-NIP-studenten is er momenteel een aanbieding, zie inschrijving.

Blok 13

‘Etnische diversiteit’

Hoe komt etnische diversiteit tot uitdrukking in de binnenwereld en in de behandelkamer?

– Wouter Gomperts

Lezingen: 4 oktober, 18 oktober, 1 november en 15 november 2023

De laatste decennia komt een toenemend aantal patiënten met een etnische minderheidspositie en/of een migratieachtergrond in psychoanalytische behandeling. Vooralsnog hebben de therapeuten meestal een etnische meerderheidspositie. In deze collegereeks proberen we migratie-gerelateerde problematiek vanuit een psychoanalytisch perspectief inzichtelijk te maken. Daarnaast vragen we ons af welke specifieke verschijnselen zich in het behandelproces kunnen voordoen als de patiënt en therapeut in etniciteit verschillen.

‘Van symptoom naar symbool’

Over de ontwikkeling van verbeelding in verschillende leeftijdsfasen en hoe dat in een psychoanalyse eruit kan zien.

– Roberte Korthals Altes

Lezingen: 14 februari, 28 februari, 13 maart en 27 maart 2024

Blok 14

In vier avonden staat het proces van symbolisatie centraal en hoe zich dat in een psychoanalyse ontwikkelt. Symbolen geven ons aanwijzingen over wat onbegrepen, onbewust en subjectief is. Dat kan zijn in de vorm van een fantasie of een (dag-) droom of een symptoom. Soms uitgedrukt in taal, maar meestal als een opgeroepen beeld of in gedrag. De vorming en het gebruik ervan vertelt over wat we kunnen communiceren, waarover gedacht en gevoeld kan worden en wat verborgen moet blijven. Een psychoanalyse is, door de setting en de overdracht, bij uitstek geschikt voor het gaan begrijpen van symbolen. Daarbij komt in een analyse het proces van symboliseren verder op gang, waardoor er begrip ontstaat van wat tot dan toe onvoorstelbaar was. Aan de hand van voorbeelden uit de literatuur en de dagelijkse praktijk van analyses in verschillende leeftijdsfasen (kind, adolescent en volwassene) zullen we de rol van het symboliseren bekijken. Zo zal de ontwikkeling, vorming, begrip en gebruik van symbolen worden geïllustreerd. De ontwikkeling van de psychoanalytische theorie over dit basale proces in het denken, de rol van het kunnen dromen en fantaseren, komt ook aan de orde.

Blok 15 ONLINE

‘Psychoanalyse in de spreekkamer’

Het hanteren van de complexe communicatie, de setting en zijn grenzen.

– Sacha de Reuver

Let op de eerste keer is vervroegd!
Ipv 8 mei is dat 24 april geworden:
Lezingen: 24 april (ipv 8 mei), 22 mei, 5 juni en 19 juni 2024

In vier avonden zullen we verschillende psychoanalytische begrippen gaan uitdiepen door theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Thema’s die aan bod zullen komen zijn overdracht en tegenoverdracht, maar ook de meer complexe vorm van projectieve identificatie en hoe dit doorwerkt in behandelcontacten. Verder staan we stil bij het belang van de therapeutische setting (de persoonlijke manier van therapie ‘doen’, de omgeving waarin dit plaatsvindt en de impliciete waarden die daaraan verbonden zijn) en de uitwerking daarvan op de cliënten. In deze complexe communicatie en setting komt ook altijd het concept grenzen naar voren; hoe we in de spreekkamer dagelijks verleid worden tot kleine en grotere grensoverschrijdingen en hoe dat te hanteren is. De laatste avond zal gaan over mentaliseren en zelfzorg als professional. Eigen inbreng van ervaringen zal zeer worden gewaardeerd.

Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam

Tijdstip: woensdagavonden (data hierboven) van 19.30 – 21.30

Informatie: www.npav.nlwww.collegepsychoanalyse.nl en info@collegepsychoanalyse.nl 

Kosten: € 80,- per blok

Aanmelden: per blok of voor het geheel via deze website

Locatie: Olympiaplein 2, 1076AB, Amsterdam

Tijdstip: woensdagavonden (data hierboven) van 19.30 – 21.30

Informatie: www.npav.nl,
 www.collegepsychoanalyse.nl en 
info@collegepsychoanalyse.nl

Kosten: € 80,- per blok

Aanmelden: per blok of voor het geheel via deze website

Aanmelden

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Studenten en basispsychologen

Ingeschreven aan universiteit of hogeschool, pas afgestudeerd, of bezig met een klinische vervolgopleiding